Radio Frisiana - Koudum

 

 

 

Wolkom * Willkommen * Welkom

  Fan etherpiraterij (Frisiana - It Koudumer Piraatsje) nei legale Radioprogramma's

 

 

 Lokale radio studio yn Balk foar:

"www.radiospannenburg": Kabel 104.1 - Ether 96.4

Eltse woansdei fan 10 oant 11 oere: Pompebleden (Frysk)

Dernei fan 11 oant 12 oere Oastewyn (Dútske Volksmuzyk)

 

Herhellingen

 

Freeds:  fan 10 oant 12 oere 

Sneins:  fan  07 oant 09 oere 

*********************************************

Sneinske muzyk

 

Alle sneinen:  fan 5 oant 7 oere

Herhelling op Tiisdei fan 6 oant 8 oere

Foar fersykplaatsjes : r.kroondijk@ziggo.nl

(Tel. studio: 0514 602121)

***************************************************************************

In grut ferskaad fan allerhande soarte muzyk:

Eltse moandei en freed fan 2 oant 6 oere

Internet radiostation: www.friesepiraten.nl

Jo kinne in App downloade foar de tillefoan of tablet 

******************************************************

 

Radioprogramma's nochris te belústerjen:  

Contact mei studio: (+31) 0514 521624

*

De heup-operaasje hat plak fûn en is goed slagge.

Allegear bedankt foar de betterskip winsken.

*************************************

 

“Pompebleden”

mei populaire  Fryske muzyk

*

 “Oastewyn”

Dútske en Oastenrykse Volksmuzyk

*

 “Sneinske Muzyk”.

Lekker âlderwetske Geastlike lieten

Eltse sneintemiddei:  fan 5 oant 7 oere

Herhelling tiisdei:  fan 6 oant 8 oere

*

 “Friesepiraten

Fariearde muzyk út ien fan de programma's

*

* Gastenboek *

 

 

Skiednis - Histoarje

 

 

*

Allerhande foto's en video's

 

 

 

*

 

Mear oer Romke sels

 

 

*

 

Piratenplakboek

 

 

*

De Hofkesjonger (piraatsje)

 

 

*

 

Fierder as Frisiana piraat

      

*

 

 Rouwtsjins foar Jellie (De Lady)

 

 

*

 

Nei de Lokale omrop 'RTN'

   

*

 

Starte mei Pompebleden

 

*

 

Starte mei Splitearten

 

 *

Nei Omrop Gasterlân

 

 

*

Linken nei oare websites  

    

         

 

 

Link naar het weerstation in Staveren

http://tinyurl.com/y7h74lcb

 

 Moai plak foar jo reclame :

******************************************

In hús fol ilustraties fine jo bij

 Siska Kroondijk

Minne Jeltesstrjitte 6 - Balk

 

 

https://nl.pinterest.com/

siskakroondijk/illustrations/

*******************************************

Hjir jo fermelding ?

Ynfo:radio.frisiana@gmail.com