Ynformaasje en opsykje :

1

Foto's en Video's

 

Romke en Klas op "Alpen" fekansje
Dat is net allinne fanwegen de moaie bergen

en de geweldige kuierroutes, mar ek fanwegen

de prachtige volksmuziek.

Gean nei de foto-reportages en video's …
 
Trouwdei Romke en Klas
Nei de foto’s en dokument ……
 
Optreden – Volksmuzikanten
In optreden troch de “Parade der Volksmuziek”

wat plak foen op sneon 5 maart 2005

yn De Klink fan Koudum. Hjir wat foto’s …..
 
Clip fan "It bűthűsbankje"

 troch De Wiko's mei Kobus Algra.

Prachtige opnamen yn in âld bűtűs.

 

Opnamen yn Hylpen fanwege it bekommen

fan de status: CULTUREEL ERFGOED
Fryslân DOK fan 17 novimber 2013 18-10
Fryslân DOK oer de Hylper kultuer en Erfguod

 

Klassy wie in grutte steun foar Romke