Nei alle commoasje mei StudioSudwest

Mocht Romke bij Radio Gasterlan oan de bak

10

**************************

It is oer bij Súdwest en no op nei Gasterlân

 

 ********************************************

De mail út Gasterlân:22-03-2011

 Hallo Romke,

Het PBO is akkoord.

Je kunt starten op vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00.

Even met Hans kortsluiten voor de programmering.

Groet Gerrit Gerritsma, voorzitter Radio Gasterlân

 

************************************

It oergean nei RadioGasterlan

Yn in yntervieuw mei de Balkster Courant ……..

************************************

It oergean nei RadioGasterlan

Yn in yntervieuw mei de Balkster Courant

kin jo der mear oer lêze.....

******************