Romke en Klas op "Alpen" fekansje

Dat is net allinne fanwegen de moaie bergen

 en de geweldige kuierroutes,

mar ek fanwegen de prachtige volksmuziek.

Al 10 jier lang komme hja minstens 1 wike nei

Mayrhofen, yn't Zillertal.

Deroan foarôf komme hja graag nei Súdtirol

en/of de Gardasee yn Italie

De reis der hinne of de weromreis giet meastal mei

in tuskenstop yn Meersburg, oan de Bodensee

of yn Winterhausen bij Nurnburg.

Mei de mobiele tillefoan  wurde der wat

 plaatsjes makke fan de moaiste plakjes.

 

Fekansje foto's op de reizen nei Sud Tirol (Italie)

  50 foto's  ± 5 minuten

 

       Fekansje foto's fan Mayrhofen en it Zillertal

58 foto's  ± 6 minuten

 

 Foto's fekansje 2012

  Omtrint 57 foto's

 

 Video's fekansje 2012 

 Mayrhofen

 

   Archief - fotoserie oer ús fekansjes

259 foto's

 

EXTRA Presentaasjes 

 

 You are my sunshine

 presintaasje foar computer verslaafden

 

  Ode oan Fryslan

presintaasje fan 47 foto's yn ± 4 minuten

 

De hele boel

 Ode oan it Grunneger polderlândskip

 

  Ferhúsje nei - De Jister 

Oer de ferhúzing en de ferbouwing

 

Ynteressante  Video's:  

 Belgen op besite yn Fryslân

 

Kom nei Fryslân - Bezoek Friesland

 

Dútsk TV programma (aug. 2013) oer it Iselmar en de Fryske kust

 

Let op it downloaden nimt wat tiid,

doch derom efkes geduld !!