Nominaasje fan it

"Pompebledden" programma yn 2003

**************************************************************

 

 

Yn de kantine, neist de radio studio, hong in oprop fan de organisaasje

OLON (Organisaasje Lokale Omroppen yn Nederlân)

om mei te dwaan oan nominaasje op in ferskaat fan űnderdielen

foar radio en telefysje programma's.

Romke, de DJ fan it pompebledden programma kopieerde

in oere fan syn programma op in CD en it bestjoer fan de RTN

foun dat goed genoch fom op te stjoeren. Hjirboppe it resultaat.

 De RTN is der tige wiis mei en Romke fansels net minder.

Bij de nominaasje heard ek in rapport oangeande de befiningen

fan de jury. Dat waard útrikt bij de priisutrikking en der

bliek dat Romke net de earste waard fan Nederlân.

Jammer mar om bij de earste trye te hearren

fan 126 ynstjoeringen wie him ek moai genoch.

************************************************************** nei boppen

 

Juryrapport, 29 november 2003

                                                 

  Categorie: Presentatie Radio

Radio & TV Nijefurd/RTN

Plompeblęden: Romke Kroondijk

De presentator heeft een heldere, duidelijke stem.

Hij improviseert goed, zo te horen heeft de presentator

zijn woordje klaar. Ook de stukjes die 'voorgelezen' worden

klinken alsof het verteld wordt. Het Fries klinkt prachtig,

 maar ik kan het niet allemaal verstaan (is dit 'hoog Fries'?),

 dus over de inhoud kan ik niet zoveel vertellen.

Jammer dat er geen vertaling bij is! De telefoongesprekken

 klinken in ieder geval spontaan.

Let op bij het engels: Dylan is geen Deilan!

 

 Algemene opmerkingen

Het aantal inzendingen voor de verschillende categorieën

radio bleef dit jaar ver onder het aantal televisie-inzendingen.

Heeft dat te maken met een terug- lopende belangstelling

voor het medium radio? Of vonden de programmamakers

 hun werk niet de moeite waard om in te zenden?

Wel is een feit dat het aantal multiculturele programma's dat

de OLON ontving zeer klein was. De jury heeft dan ook

besloten in deze categorie geen prijs uit te reiken.

Dat betreuren we omdat we weten dat er bij de lokale

omroepen veel goede multiculturele uitzendingen worden gemaakt.

 Helaas heeft de jury ook moeten constateren dat het algemene

niveau van de inzendingen niet het niveau van het laatste

ATV Festival oversteeg. We moeten concluderen dat er maar

 weinig progressie is gemaakt. Terwijl er juist met wat meer

 aandacht voor de vorm en wat langer nadenken over de inhoud,

met eenvoudige middelen goede programma's gemaakt

kunnen worden.

 De jury kan zich niet aan de indruk onttrekken dat sommige

programmamakers zich er wat te makkelijk vanaf maken en

dat er te weinig wordt nagedacht over wat de luisteraar eigenlijk

 wil weten. Gelukkig waren er nog genoeg aardige inzendingen

 om voor een nominatie in aanmerking te komen en hebben we

tijdens de beoordeling genoten van de invalshoeken, de presenta-

toren  en het enthousiasme waarmee vrijwilligers te werk gingen.

Zoals gezegd kunnen veel programma's nog beter worden.

In de juryrapporten zijn dan ook wat tips opgenomen die de

programmamakers hopelijk weer een eindje op weg helpen

naar een nog professioneler klinkende uitzending.

Op naar het volgende festival.

Sponsors RTV Festival 2003:

Ministerie van OCenW, Nationaal Comité Europees Jaar van mensen met een handicap, Commissariaat voor de Media, Stichting Lezen,Stichting V SB Fonds, Sena,

Buma/Stemra, Cue Creative, You/Com Audiocommunicatie B. V., Houben Mediatechniek B. V., Beta Audio Services, Pors Studio/Impact Creative

Organisatie van lokale omroepen  in Nederland

     ****************************************************    

Oankundiging op de kabelkrante fan de RTN  

          

**********************************                 nei boppen  

Lokale Omroep Awards 2010initiatief van OLON

Gemeente(n): Nijefurd

Omroep: Radio & TV Nijefurd, RTN

Roepnaam: RTN

 

Inzendcategorie: radio, presentatietalent

Programmanaam: Splitearten: 1e uur Krasse Platen

Naam presentator: Romke Kroondijk

 

Programmabeschrijving:

Een programma voor en door ouderen met interessant actueel nieuws.

Inclusief de agenda van de dienstencentra in de gemeente. De presentator is van 1938.

 Het programma duur in totaal twee uur.

 

Jurybeoordeling:

Inhoud                [] goed [x] redelijk [] kan beter

       Vorm            [x] goed   [] redelijk   [] kan beter  

Techniek             [x] goed   [] redelijk   [] kan beter  

Muziekgebruik  [x] goed   [] redelijk   [] kan beter  

Originaliteit         [] goed   [x] redelijk   [] kan beter  

Uitvoering          [x] goed   [] redelijk   [] kan beter  

Voorbereiding   [] goed   [x] redelijk   [] kan beter  

Lokale verbondenheid [] goed [] redelijk [x] kan beter

 

 Positieve Punten

Splitearten is een leuk programma om naar te luisteren.

Er zijn bij dit programma duidelijke keuzes gemaakt,

met name voor de soort muziek en de sfeer van het programma.

Dat maakt het prettig om naar te luisteren,

de presentator draagt daar zeker aan bij.

Hij heeft een kleine twinkeling in zijn stem, komt

 vrolijk en optimistisch over. In noflik minske, zo te horen.

 Hij neemt de luisteraars op een plezierige manier mee.

 

 Verbeter Punten

Maak gebruik van vormgeving, maak een mooie begintune en

een aantal tussen pingels zodat doorstarts wat mooier worden.

Nu gaat het soms wel wat houterig, dat is jammer en niet nodig.

 Probeer meer te doen met de lokale verbondenheid,

de verscheidenheid aan berichten lijkt nu volstrekt willekeurig

 en soms worden er wel heel vreemde platen aan gekoppeld.

Presentatie is in het Frysk, waarom niet ook zo nu en dan

een Fryske plaat? De berichten worden uit de losse pols

vanuit het Nederlands al lezend in het Frysk vertaald,

wellicht is het verstandig om daar iets meer tijd in te steken

bij de voorbereidingen.

 

Postbus 441

Tel. 024 13601222

buro(Q)olon.nl

                                                                               nei boppen