RTN - Info

******************************

            romke presentator.gif (478228 bytes)         

              Romke yn de studio aktief

Mear nijs oer de Nijefurdse lokale omrop

Jierferslag van de RTN oer 2008 - 2009

(útbrocht, juli 2009)

De gemeentelijke weryndieling komt der oan

en der moatte trije lokale omroppen fusearje.

Nl. die fan Snits en Wymbritseradiel, Markant -

Boalsert en Wûnseradiel, A7*FM - Nijefurd, RTN

Berjochten fan de bestjûrstafel , financieel oersicht,

programmering 2009 - 2010 ensf.                   - lês mear

***********************

Krantenbericht

LC vrijdag 17 juni 2011- Fryslan@Ic.nl

 

Omroepen op ramkoers om zendtijd Súdwest

 

SNEEK - De drie lokale omroepen in Sudwest Fryslan liggen

op ramkoers over het bemachtigen van een zendvergunning.

 

De verhoudingen zijn op scherp gezet nadat RTN (Nijefurd) en  

A7 FM (Bolsward) aankondigden te fuseren tot SWF lokaal.

Onder deze naam voerden de twee samen met Radio Markant,

uit Sneek, de afgelopen twee jaar gesprekken om te komen tot

een nieuwe omroep in de fusiegemeente Sudwest Fryslan.

 

Als reactie heeft Markant donderdag de uitzendingen onder de

Eigen naam hervat en profileert zij zich als de zender voor de

Hele gemeente.  Het Commissariaat voor de media kent per

Gemeente slechts één zendvergunning toe.

Begin dit jaar kregen de Partijen ruzie. Oud zeer en botsende

bestuursleden leiden tot verwijdering. Bemiddeling van de ge-

meente en de Olon (Organisatie van lokale Omroepen bracht

de drie niet tot elkaar.

 

Namens SWF lokaal spreekt Piet Sprik van een juridisch on-

rechtmatige daad, nu Markant op eigen titel weer is begonnen

met uitzenden. ,,Wij binne ferbjiustere. Minsken kinne

SWF lokaal no in grut pat fan de dei net ûntfange”.

Er is direct een brandbrief richting gemeente gestuurd.

 

We moesten wel, omdat door de fusie van RTN en A7 FM wij

onzichtbaar voor de luisteraar waren", reageert Markant

voorzitter Piet Hoogeveen. ,,De Pech voor de andere twee is

dat wij 70 procent van de uitzendingen verzorgen

Wii hebben de Programmering en uitzendtijden niet gewijzigd.

We laten alleen duidelijk horen wie we zijn.

 

Voor wethouder Wigle Sinnema rest niets anders dan de raad

in juli advies te vragen welkvoorstel naar het commissariaat

Moet worden  gestuurd.