09

Mear oer Romke

 

Ls mear oer Romke

 

Nei-de-jister

Romke en Jellie ferhsje nei de eardere fabriekshal

 fan Philips yn Koudum

en neame it bedriuw dan "De Jister".

Grut iepeningsfeest en wat mear .

 

Mear-oer-romke

Foar de FNP sit hij yn de rie van Nijefurd.

Mar Romke Kroondijk lstert ek

graach nei Frieske muzyk.

BAS SLEEUWENHOEK intervieuwde him.

Hjir it hiele kranteartikel

 

Romke riedslid

Herinneringen oan de riedsperioade yn

de gemeente Himmelumer Oldeferd.

It opsetten fan de partij en fierder.....

 

 

Ofskie- riedslid

Op tiisdei 12 december 2006  hat Romke

in punt setten achter syn loopbaan

as riedslid yn de gemeente Nijefurd.

De kollegariedsleden makken der

in bysndere jn fan.

 

Lintsje-foar-romke

Romke hat in lintsje fan de keningin krige,

 6 jier riedslid en foar syn ynset yn de mienskip.